Onze aanpak

Intellerts

DNA Methodiek

De DNA-methodiek is er op gericht om te leren van best-practices van organisaties die vergelijkbare vraagstukken reeds eerder hebben opgelost en uitgewerkt. In dit geval gaat het om organisaties die leerprogramma’s of corporate academies hebben opgezet voor de versterking van data en I-gerelateerde vaardigheden. Zowel voor specifieke doelgroepen als voor activiteiten die de hele organisatie aangaan. Wij hanteren een aanpak die op hoofdlijnen te verdelen valt in de volgende vijf stappen:

Stap 1

Voorbereiding

We bespreken de opdracht met de opdrachtgever en nemen samen de offerte door en stellen deze bij waar nodig. De opdrachtgever overhandigt eventueel inleesmateriaal. We bepalen welke medewerkers mee doen en op welke wijze. Het resultaat van deze stap is een besproken en doorleefde aanpak en zijn de verwachtingen vanuit twee kanten uitgesproken.

Stap 2

Inspiratie en Leren van peers

We gebruiken ons netwerk om te leren van andere fast followers binnen Europa.

Stap 3

Lab sessies

De lab sessies vormen een zichtbaar onderdeel van de DNA-aanpak waarin er vooruit gekeken wordt naar de werkzaamheid en de feitelijke vraag van de gebruiker/deelnemer/klant. Het resultaat van deze stap is een al dan niet werkend prototype van de nieuwe dienst.

Stap 4

Prototype en business case

De vertaling naar een in te zetten product/dienst/methode wordt in deze stap gemaakt. Wederom met medewerking van de ‘peers’ wordt de best practice geschikt gemaakt. Het werkend product dat gerealiseerd wordt, noemen we prototype. Parallel wordt een impactanalyse uitgewerkt in een business case.

Stap 5

Workshop en demonstratie

In een workshop/rollenspel testen en demonstreren we met specialisten en managers de gekozen prototypes. Het hele DNA-stuk mag wat mij betreft weg!

Onze aanpak

Opleidingsprogramma’s zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden, ook wel het ‘kunnen’. Het formuleren van leerdoelen is key in het scherp krijgen wat een medewerker kan ná de opleiding. Daarnaast meten we het beoogde effect van de opleiding aan de hand van leerdoelen.

Een opleiding moet bijdragen aan ander werkgedrag van een medewerker. Het onderzoek naar wat dit andere werkgedrag moet zijn is essentieel in het slagen van een opleiding. Samen met de opdrachtgever doen wij dit onderzoek. Welke vraag wij de opdrachtgever ook wel stellen is: ‘wanneer ben jij als opdrachtgever tevreden met de opleiding?’

Vaardigheden passen altijd in een functieprofiel van een medewerker. De reden van het volgen van een opleiding kan zijn dat de vaardigheden versterkt moeten worden in een functie, de functie verschuift en bijscholing nodig is of iemand moet omgeschoold worden. Wij maken functies inzichtelijk door competentieprofielen en (nieuwe) werkcycli te ontwikkelen. Zij vormen de basis van de opleiding.

Om te zorgen dat medewerkers de geleerde vaardigheden ook daadwerkelijk laten zien op het werk is het noodzakelijk dat de opleiding aansluit op het werkveld. Wij kiezen daarom werkvormen die de werkpraktijk verweven met de opleiding, denk daarbij aan action learning, werkplekopdrachten, reflectie op de werkpraktijk & casuïstiek vanuit de werkpraktijk.

Mensen leren op verschillende manieren. Een opleiding moet daarop aansluiten door een variatie in werkvormen aan te bieden. Daarnaast zijn er algemene regels rondom leren die wij hanteren. Ten eerste leren mensen het beste door hen te betrekken in het leerproces en ten tweede hebben mensen een beperkte spanningsboog waardoor je zenden met oefeningen moet combineren.

Kwaliteit & Certificeringen

Intellerts Academy neemt de mening van haar klanten en de deelnemers van de opleidingen zeer serieus. Na afloop van de opleiding worden alle deelnemers gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. De resultaten van de evaluatieformulieren worden besproken met de opdrachtgevers en betrokken docenten. Een internationaal erkende certificerende instelling als Lloyd’s LRQA controleert daarnaast jaarlijks onze organisatie en processen.

Is er enig aspect van onze dienstverlening vatbaar voor verbetering? Hebt u suggesties of klachten? Vertel het ons! Uw suggesties of klachten kunt u via info@intellerts.com aan ons kenbaar maken. Bij een klacht zoeken we samen met u naar een passende oplossing. Natuurlijk kunt u hierover ook rechtstreeks contact opnemen met uw programmamanager.

Meer weten? Neem contact op met ons team!

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.