HR&I: BEÏNVLOEDEN, ONDERNEMEN, TRANSFORMEREN

Doelgroep:
Adviseurs uit het I-domein, HR-professionals

De essentie van het programma is de bereidheid om ‘erop uit te gaan’: contacten en relaties aangaan, ook buiten de directe vertrouwde cirkel, met als doel om iets voor elkaar te krijgen. Want ook buiten die directe omgeving zijn collega’s, soms uit heel andere organisaties of werelden, die over kennis en vaardigheden beschikken die je kunnen helpen je klus te klaren en je doel te bereiken. Dit programma is in co-creatie gemaakt en begeleid door Sioo, Academy for Information & Management en Intellerts.

Duur:
9 maanden

Belasting:
200 uur

Ik wil graag meer informatie

Kick-off

 • Kennismaking
 • Uitganspunten voor samenwerken en collectief leren

Startseminar

 • Methodisch kader digitale transformatie en wat betekent het voor je werk als adviseur?
 • Trends en ontwikkelingen in buitenwereld: VUCA-wereld
 • Inhoudelijke basis over begrippen en kenniscomponenten van de digitale transformatie
 • Trendpentagram Sioo
 • Voorbereiding voor werkbezoek aan andere stad. Dit werkbezoek staat in het teken van leren van vakgenoten

Masterclasses

Bezoek inhoudelijke masterclass, op verschillende momenten binnen het traject, die gaat over organisatieverandering en digitale transformatie

Seminar: werkbezoek aan andere stad

 • Ontmoeting vakgenoten
 • Leren door in andere context te werken
 • Waarnemen en opgedane kennis omzetten naar eigen situatie
 • Inspiratie opdoen

Seminar: Strategisch handelen in de complexiteit

 • Strategisch projecten realisatie
 • Wereld van complexiteit
 • Strategieën om complexiteit te hanteren
 • Verandering en vernieuwing
 • Verschillende werkwijzen voor project realisatie: Agile Scrum, SCORE-methodiek of DNA-methodiek

Action Learning

 • Werken aan project realisatie
 • Vraaggericht en maatondersteuning in project
 • Opdrachtgevers betrokken bij Action Learning

Werkateliers/
leertafels

 • Ene dagdeel: Reflectie en intervisie op ontwikkeling in Action Learning en werkpraktijk
 • Andere dagdeel: masterclass of workshop

Slotmanifestatie

 • 24-uurs conferentie
 • Groepsmanifestatie voor opdrachtgever en gasten
 • Eindgesprek individueel over professionele ontwikkeling en identiteit als adviseur

Meer weten? Neem contact op met ons team!

Laat hieronder je gegevens achter en download onze brochure

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.