Beleidsadviseurs

Doelgroep:
Beleidsadviseurs en proceseigenaren uit het publieke domein

Beleidsmedewerkers en proceseigenaren kennis laten maken met datagedreven werken, zodat zij uiteindelijk zelf in datagedreven projecten kunnen deelnemen, kunnen opstarten of begeleiden.

Duur:
6 maanden

Belasting:
45 uur

Ik wil graag meer informatie

Module 1

Datagedreven werken binnen de gemeente

 • Datagedreven werken en toepassing binnen gemeentelijk werk
 • Technologieën binnen digitale transformatie

Module 2

Data integratie en kwaliteit

 • Dataset selecteren
 • Data beoordelen op kwaliteit
 • Onderzoeksvragen formuleren
 • Data privacy & AVG
 • KPI’s formuleren
 • Data analyse

Module 3

Data analyse

 • Data analyse
 • Beantwoording onderzoeksvragen
 • Domeinexperts betrekken bij analyse
 • Analyseresultaten en effect op organisatie
 • Presentatie aan opdrachtgever

Module 4

Data visualisatie

 • Analyses visualiseren
 • Presentatie van uitkomsten onderzoek
 • Gesprekspartner voor data analist
 • Data project of experiment opzetten

Module 5

Monitoring

 • Monitoren beleid, maatregelen en uitkomsten
 • Nulmetingen en effectmetingen
 • KPI’s formuleren
 • Effect van beleid toetsten
 • Contact opdrachtgever

Meer weten? Neem contact op met ons team!

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.